Коледни цитати

Предколедно. Реших да споделя с вас някои от любимите си цитати, свързани с празника. Преводът е совободен за интерпретации.

Christmas is a time when you get homesick – even when you’re home.  – Carol Nelson
Коледа е това време в годината, когато ни хваща носталгия по дома, дори когато сме си вкъщи. – Карл Нелсън

*

There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Albert Einstein
Има два начина да изживеете живота си. Единият е да мислите, че чудесата не съществуват, а другият е, да вярвате, че всяко нещо е чудо. – Алберт Айнщайн

*

He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree.  – Roy L. Smith
Няма как да намериш Коледа под елховото дърво ако не я носиш първо в сърцето си. –  Рой Смит

*

Christmas, children, is not a date.  It is a state of mind.  – Mary Ellen Chase
Деца, Коледа не е просто дата. Коледа е състояние на духа. – Мери Елън Чейс

*

There has been only one Christmas – the rest are anniversaries.  – W.J. Cameron
Има само една Коледа. Всичко друго са просто годишнини. – В. Камерон

*

I will honor Christmas in my heart, and try to keep it all the year.  – Charles Dickens
Ще чествам Коледа в сърцето си и ще се старая да я съхраня за през цялата година – Ч. Дикенс

*
Never worry about the size of your Christmas tree.  In the eyes of children, they are all 30 feet tall.  – Larry Wilde, The Merry Book of Christmas
Не се тревожи за големината на коледното си дъро. В очите на децата всички изглеждат еднакво огромни – Лари Уайлд, Веселата коледна книга

*

Santa is very jolly because he knows where all the bad girls live.  – Dennis Miller
Защо е щастлив Дядо Коледа? Защото знае адресите на всички непослушни момиченца. – Денис Милър

*
Christmas is a time when kids tell Santa what they want and adults pay for it.  Deficits are when adults tell the government what they want and their kids pay for it.  – Richard Lamm
Коледа е онова време в годината, когато децата казват на дядо Коледа какво искат, а възрастните плащат. Дефицит е, когато възрастните казват на управляващите какво искат, а децата трябва да плащат – Ричард Лам

*
Blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love!  ~Hamilton Wright
Благословен да е сезонът, който обвързва всички нас с конспирацията на любовта – Хамилтън Райт

*
From a commercial point of view, if Christmas did not exist it would be necessary to invent it.  – Katharine Whitehorn
От комерсиална гледна точка, ако Коледа не съществуваще щеше да е напълно наложително някой да я измисли. – Катрин Уайтелхорн

*

Nothing’s as mean as giving a little child something useful for Christmas.  – Kin Hubbard
Нищо не е по-подло от това да подариш на малко детенце нещо полезно за Коледа – Кин Хубарт.

*
Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts.  – Janice Maeditere
Коледа не е просто времето когато отваряме подаръците си, а времето когато отвряме сърцата си – Джанис Медитър

*

I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars and open a jar of it every month.   – Harlan Miller
Иска ми се да можеше да консервираме в буркани коледното настроение и да отваряме по един всеки месец.   – Харлан Милър

*
Tradition: sit with husband in a room lit only by tree lights and remember that our blessings outnumber the lights.  Happy Christmas to all.  – Betsy Cañas Garmon
Традиция: Седнете заедно с любимия си в стая, в която единствената светлина идва от коледното дръвче, и си припомнете, че хубавите моменти в живота ви са дори повече от лампичките на елхата. Весела Коледа! – Бетси Каняс Хармон

*
Oh, for the good old days when people would stop Christmas shopping when they ran out of money.   – Author Unknown
Нека си спомним доброто старо минало, когато хората спираха с коледното пазаруване когато свършеха парите.

*
There’s nothing sadder in this world than to awake Christmas morning and not be a child.  – Erma Bombeck, I Lost Everything in the Post-Natal Depression
Няма нищо по тъжно от това да се събудиш в коледното утро и да осъзнаеш, че вече не си дете. – Ерма Бомбек

*
The Supreme Court has ruled that they cannot have a nativity scene in Washington, D.C.  This wasn’t for any religious reasons.  They couldn’t find three wise men and a virgin.  – Jay Leno
Висшият върховен съд постанови, че не може да се направи възстановка на раждането на Христос във Вашингтон. Причините не са религиозни… Просто не можаха да намерят трима мъдри мъже и девица в целия град. – Джей Лено

*

A joy that is shared is a joy made double. – John Roy
Споделена радост – двойна радост. – Джон Рой
(в този ред на мисли обаче: Споделена мъка е половин мъка 🙂 Обичам тази математика).

*

The great man is he who does not lose his child’s heart. –Mencius
Великият човек е този, който никога не губи детското в себе си – Менека

*

Seek joy in what you give… not in what you get.
Търси удовлетворение в това, което даваш, а не в това което получаваш.

*

Whatever else you give to your children, give them roots and give them wings.
Освен всичко останало, което давате на децата си, не забравяйте да им дадете корени и крила.

*

It is Christmas every time you let God love others through you…yes, it is Christmas every time you smile at your brother and offer him your hand. -Mother Teresa
Коледа е всеки път, когато позволим Бог да обича чрез нас и всеки път щом предлагаме помощ с усмивка на лице.  – Майка Тереза

Advertisements

6 thoughts on “Коледни цитати

  1. Never worry about the size of your Christmas tree. In the eyes of children, they are all 30 feet tall.

    За най-мъничката ми колежка 🙂 (чийто мъж купил елхата, която тя си хареса, но от грешния магазин и съответно за 70 лева повече:))

  2. Привет!!!поздравления за саита.Има много хубави мисли,които си се потрудила да събереш на едно място.В случая труда,които си положила е оценен….пожелажам ти весели празници и щастлива нова година изпулнена с много емоции и сполуки…

  3. вече е февруари, но цитатите звучат все още много добре. Благодаря, че си ги събрала на едно място

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s